התנאים נתניה

בצפון נתניה אורגנה קבוצת רכישה איכותית באמצעות חברת מיכלול הנדסה אשר יזמה ופיקחה על הפרוייקט

 לבניין 10 דירות הכולל : דירות 5 חד' דופלקסים ודירות גן. באזור גנים ציבוריים, בתי ספר וגניי ילדים ונגישות לתחבורה ציבורית.