תכנית מתאר ארצית - תמ"א 38

תמ"א 38 - מידע כללי:

תמ"א 38 היא תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים ישנים (שנוסדו לפני שנת 1980) כנגד רעידות אדמה. תכנית זו אושרה ע"י הממשלה בחודש מרס 2005, בעקבות התחזיות שהציגה ועדת ההיגוי הממשלתית, בנושא ההיערכות הארצית לקראת רעידת אדמה עתידית. בשנת 1975 התקבל בישראל תקן 413 אשר מחמיר בעניין עמידות מבנים ברעידות אדמה, אך תקן זה איננו חל על מבנים שנבנו לפני 1980. לפיכך, עלה הצורך ביסוד תכנית ארצית לחיזוק מבנים שהוקמו טרם כניסת התקנון לתוקפו - היא תכנית תמ"א 38, וזאת בכדי למנוע את קריסת המבנים ופגיעה בנפש.

 

כידוע, מדינת ישראל ממוקמת בחלקו של השבר הסורי אפריקני, אזור אשר מועד לפורענות ומעמיד בסיכון גבוה את התושבים אשר מתגוררים בסביבתו.  ההערכה המקובלת היא כי כל 80 שנה בממוצע מתרחשת באזורנו רעידת אדמה קטלנית. גיאולוגים ישראלים וזרים מתריעים כי בעתיד הקרוב צפויה רעידת אדמה חזקה בישראל. העיתוי המדויק אינו ידוע וזו רק שאלה של זמן עד התרחשותה. הניסיון שהצטבר בעולם מוכיח כי היערכות מתאימה והתנהגות נכונה, יצמצמו את מספר הנפגעים ויפחיתו את הנזק לרכוש. אחת מהדרכים היעילות ביותר הינה חיזוק מבנים ישנים וזאת על מנת לצמצם משמעותית את הנזק לנפש ולרכוש שעלול להיגרם בעת רעידת אדמה. תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה, שמה לה לדגש לחזק אלפי מבנים בישראל מפני רעידת אדמה וזו אמורה להציל אלפי אנשים אשר גרים באותם מבנים ישנים העלולים לקרוס אם וכאשר תתרחש אותה רעידת אדמה מדוברת.

 

תמ"א 38 - איך זה עובד?

על מנת להביא למימוש תמ"א 38 ולחזק את המבנים הקיימים, הרי שיש צורך במשאבים כספיים עצומים, אשר במרבית המקרים אינם בהישג ידו של האדם הפרטי. הממשלה החליטה שבכדי לקדם ולעודד את יישום התכנית, בעלי דירות, אשר יהיו מעוניינים לחזק ולשפר את עמידות בניינם בפני רעידות אדמה, יקבלו במסגרת תמ"א 38, זכויות בנייה עתידיות אשר יימסרו לקבלן וזאת בתמורה לעבודות החיזוק והשיפוץ שיבצע הקבלן בבניין. כך למעשה יוכלו הדיירים להבטיח לעצמם שקט נפשי ובניין עמיד ומחוזק יותר בפני רעידות אדמה, וזאת מבלי לשאת בנטל הכספי, עבור חיזוק המבנה.

 

 

חשוב לציין, כי על מנת לממש את תמ"א 38 אין צורך בהסכמת כל בעלי הדירות, כפי שהיה בעבר, ונקבע בתיקון לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה, התשס"ח - 2008) כי הרוב הנדרש ישתנה בהתאם לפעולה הנדרשת. לדוגמא על מנת לבצע עבודה שמטרתה הרחבת הדירה בהתאם לתמ"א 38 נדרש רוב של 60% מבעלי הדירות, כמו כן על מנת לבצע עבודה שמטרתה בניית דירות חדשות נדרש רוב של 66% מבעלי הדירות וכן הסכמת המפקח על המקרקעין.

 

תמ"א 38 - למה זה כדאי?

היתרון המרכזי במימוש תמ"א 38 הוא השבחת הנכס וקבלת אישור לתוספות בנייה ללא תשלום מס שבח והיטל השבחה בגינן, וזאת על ידי ניצול הטבה שהמדינה מעניקה. בעלי הדירות מרוויחים ייצוב וחיזוק המבנה בו הם גרים מפני רעידות אדמה, ללא כל הוצאה כספית. לאחר חיזוק המבנה, הבניין עמיד יותר, בטוח יותר, יפה יותר ושווה הרבה יותר משהיה וזאת מבלי שנשאו בעלי הדירות בנטל הכספי לחיזוקו של הבניין.

 

בנוסף לכך זוכים בעלי הדירות בבניין לדברים הבאים:
1. תכנון ועיצוב אדריכלי .

2. בנייה והוספה של מעלית נוסעים בתחום המבנה.
3. הוספת חדרי ממ"ד לדירות הקיימות.

4. בנייה או הוספה של מרפסת שמש.
5. שיפוץ חדר המדרגות בעיצוב אדריכלי.
5. שיפוץ המבנה והתאמתו לשנות ה - 2000.
6. שיפוץ חדר האשפה.
7. שיפור פני הגינה.

8. החלפת תשתיות ביוב.

9. הוספת חניות לפי דרישת העירייה.

10. הוספת תיבת דואר ומערכת אינטרקום.

 

וכל זה בבנייה מקצועית וטיפול משפטי שוטף ללא כל הוצאה כספית מצד בעלי הדירות.


חשוב לציין, כי לאור עבודות החיזוק והשיפוץ, שייערכו במבנה בהתאם לתקנון תמ"א 38, שמאים מעריכים כי ערך הדירות עשוי לזנק בכ - 30%-40% בזמן קצר יחסית של פחות משנה, לאחר קבלת היתר בנייה, וזאת ללא כל הוצאה כספית מצד הדיירים. כמו כן, ישנו פטור מלא ממס שבח עתידי בעת מכירת הדירה הנובע מתמ"א 38 וכן פטור מהיטלי השבחה שיש לשלם לרשות המקומית בגין זכויות בנייה חדשות במגרש.